Ouderraad

De oudervereniging 

De Triangel heeft een actieve oudervereniging waarin ouders vertegenwoordigd zijn van kinderen uit alle klassen .Ouders in de oudervereniging van OBS de Triangel houden zich metname bezig met het organiseren van activiteiten. Daarnaast praten ze in sommige gevallen ook mee over het beleid van de school. Formeel gebeurt dit via de medezeggenschapsraad. Maar de oudervereniging is een belangrijke gesprekspartner van de MR. De oudervereniging vergadert ongeveer elke zes weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn 

Wat doet een oudervereniging?  

De taken van een oudervereniging zijn niet wettelijk vastgesteld. De invulling van de taken is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Ouders in de oudervereniging  van de Triangel houden zich bezig met het organiseren van activiteiten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de oudervereniging om ook te participeren bij het onderwijsleerproces. Zo kun je denken aan begeleiden van leeslessen, voorlezen, tafels oefenen, technieklessen, etc. . 

Oudervereniging en de vrijwillige ouderbijdrage. 

De oudervereniging verleent hand- en spandiensten rondom de jaarfeesten zoals lampion lopen, het bezoek van Sinterklaas, Kerstdiner, ouderborrel, Valentijnsdisco, Paasontbijt, schoolfeest en de Koningsspelen. Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Het organiseren van deze activiteiten kan niet zonder enthousiaste hulp van alle ouders. Zo draagt iedereen bij aan de betrokken en kleinschalige sfeer op de Triangel!