Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een advies- en instemmingsbevoegdheid en kijkt daarom naar het beleid van het schoolbestuur en de school. Gevraagd en ongevraagd kan de MR advies geven aan de schoolleiding over onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden.

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR vergadert normaal gesproken een keer in de zes weken. 

Mocht je een punt van aandacht hebben voor de MR, dan kan je een van de leden altijd aanspreken of mailen.

Momenteel bestaat de MR uit:

  • Trijntje Tjoelker (t.tjoelker@quadraten.nl)
  • Eltjo Velting (e.velting@quadraten.nl)
  • Liesbeth van Haarlem (liesbethvanhaarlem@hotmail.com)
  • Ally van Hell (kasvanhell@hotmail.nl)