Mijn kind aanmelden

Elk jaar wordt in februari een meeloopochtend gehouden om geïnteresseerde ouders (samen met hun kind) de gelegenheid te bieden kennis te maken met 'De Triangel'. In dezelfde week wordt ook informatiemiddag georganiseerd, waarop de directeur, de leerkrachten en een vertegenwoordiger van de oudervereniging en/ of de medezeggenschapsraad aanwezig te zijn om de school te laten zien en iets te vertellen over de gang van zaken in de school. U krijgt op deze dagen een informatiemap mee met daarin onder anderen een inventarisatieformulier waarop u kunt aangeven uw kind aan te willen melden op 'De Triangel". 

Op basis van dit formulier wordt ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van uw kind contact opgenomen door de leerkracht van groep 1 /2 om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Bij dit bezoek krijgt u het aanmeldingsformulier en worden afspraken gemaakt over de gewenningsochtenden. Maximaal 5 dagdelen mag een kind vóór zijn of haar vierde verjaardag komen om aan de school en de groep te wennen. In principe komt de leerkracht van de kleutergroep alleen bij het eerste kind van het (nieuwe) gezin op huisbezoek; voor een volgend kind worden de afspraken telefonisch gemaakt.

Meteen na zijn of haar vierde verjaardag mag het kind de hele week naar school.