Visie

 

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen eerder zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Vanaf groep 5 wordt de verwerking met behulp van Snappet gedaan. Dit programma zorgt voor een adaptieve verwerking. De opdrachten worden aangepast aan het niveau van de leerlingen. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.
 

Visie 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie en om innovatie. Daarnaast is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Daarnaast krijgen de leerlingen vanaf groep 5 vormingslessen, gegeven door externe deskundigen, die aangesteld worden via Vormingsonderwijs.