Missie

Wij zijn een openbare basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Onze school staat open voor alle leerlingen (ongeacht levensbeschouwing en achtergrond) die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Tenzij wij van mening zijn dat wij op basis van ons schoolondersteuningsprofiel een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden.

Wij proberen een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.

Lezen, taal en rekenen krijgen op onze school veel aandacht. Ze vormen de basis voor elke verdere ontwikkeling. Minimaal 50% van de leertijd wordt aan deze vakken besteed. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

 

Onze slogan is:
De Triangel : samen maken we er een fijne school van! Ieder kind mag er zijn.


Wij gaan uit van de volgende uitgangspunten:

-  Ieder kind, ieder mens is uniek; 

-  Mensen hebben andere mensen nodig om zich te ontwikkelen; 

-  Een kind leert dagelijks en ontwikkelt zich gaandeweg; 

-  Leren doe je van en met elkaar; 

-  Kinderen maken binnen hun eigen ontwikkeling voortdurend keuzes. Als school helpen en ondersteunen wij kinderen in het maken van de keuzes.


Daarnaast onderscheiden wij ons op de volgende punten: 


- op onze school wordt iedereen gekend

- groot en klein spelen en werken regelmatig samen

- onze school heeft veel ruimte rondom de school en heeft veel groen