Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een advies- en instemmingsbevoegdheid en kijkt daarom naar het beleid van het schoolbestuur en de school. Gevraagd en ongevraagd kan de MR advies geven aan de schoolleiding over onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders. De MR vergadert normaal gesproken een keer in de zes weken. 

 

Mocht je een punt van aandacht hebben voor de MR, dan kan je een van de leden altijd aanspreken of mailen.

 

Momenteel bestaat de MR uit:

- Trijntje Tjoelker (t.tjoelker@quadraten.nl)

- Eltjo Velting (e.velting@quadraten.nl)

- Minke Oosterhof (minke@pharma-dynamic.com)

- Ally van Hell (kasvanhell@hotmail.nl)

 

Lonneke Bosch zit in de Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) van Quadraten. De GMR heeft een dezelfde verantwoordelijkheden als de MR met het verschil dat de GMR de bovenschoolse zaken behandelt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.